Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από ΕΤΗΔΕ μισθωμένου ακινήτου.

Αριθμός Απόφασης:

43

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: