Αποδοχή ποσού από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Αριθμός Απόφασης:

368

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: