Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων: «AMIF-2020-AG-CALL, Transnational actions on asylum, migration and integration», του ευρωπαϊκού ταμείου «AMIF, Asylum, Migration and Integration Fund», προτεραιότητα 3 και συγκεκριμένα στην πράξη με τίτλο: «GOVER

Αριθμός Απόφασης:

013

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/01/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: