Αποδοχή ποσού από το YΠ.ΠΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Αριθμός Απόφασης:

30

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: