Ενοικίαση αίθουσας στο ΔΑΚ Αμπελοκήπων με αντάλλαγμα (τίμημα).

Αριθμός Απόφασης:

31

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: