Αποδοχή των όρων δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο υλοποίησης του ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» βάσει της με αριθμό 11879/22-10-2021 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών για την Ένταξη του έργου «Ανάπλαση-μονοδρόμηση τμημάτων των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Χαλκίδη & ολοκλήρωση πολιτιστικού κέντρου Αμπελοκήπων “Καραπάντσειο”» με ποσό 970.298,00€

Αριθμός Απόφασης:

359

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: