Αποδοχή ποσού επιχορήγησης ύψους 33.175,00€ από τους ΚΑΠ για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων (εισήγηση για αναμόρφωση)

Αριθμός Απόφασης:

334

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: