Αποδοχή ποσού επιχορήγησης ύψους 72.716,00€ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για τα ΚΔΑΠ (εισήγηση για αναμόρφωση)

Αριθμός Απόφασης:

333

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: