Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», αρ. μελ. 78/2020

Αριθμός Απόφασης:

335

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: