Έγκριση Εκθέσεων Πεπραγμένων και Διαχειριστικών Απολογισμών του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Αριθμός Απόφασης:

332

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: