Έγκριση-Καθορισμός για την επιβολή Ανταποδοτικών Τελών για το έτος 2017

Αριθμός Απόφασης:

333

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: