Αποδοχή ποσού ύψους 53.664,36€ από το ΥΠΕΣ από την Κατανομή Τέλους Φυσικού Αερίου .

Αριθμός Απόφασης:

131

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

29/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: