Αποδοχή της 95/2011 Τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Ανέγερση του 11ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων» μεταξύ της ΟΣΚ ΑΕ και του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, σύμφωνα με την 279/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων.

Αριθμός Απόφασης:

81

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: