Αποδοχή της απόφασης ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», του Ε.Π.

Αριθμός Απόφασης:

43

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

10/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: