Κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου μας έτους 2016.

Αριθμός Απόφασης:

239

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: