Απόφαση επί της αριθμ. πρωτ. 16.335/ΔΤΥ 6.564/23-11-2011 ένστασης της εταιρίας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά της από 14-11-2011 ειδικής διαταγής της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, που αφορά στο έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ», (αρ. μελέτης 32/2006), Α.Α.Ε. 131.

Αριθμός Απόφασης:

414

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: