Απόφαση για την έγκριση της 1ης τροποποίησης του εγκεκριμένου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206, για το έτος 2022, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.).

Αριθμός Απόφασης:

294

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: