Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), που θα συνάψει ο Δήμος μας, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

293

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: