Απόφαση για την έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) Έτους 2022, μετά την 1η τροποποίηση του Ε.Π.Δ. 2022.

Αριθμός Απόφασης:

296

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: