Απόφαση περί της αποδοχής δωρεάς από την εταιρία ΔΙΛΖΑ ΑΕΕ ποσού ύψους 350,00€ για την αγορά δένδρων για δενδροφύτευση. Εισήγηση για την 8η αναμόρφωση

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: