Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ του ΜΑΣΤΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,με ΑΦΜ 016616046 ,εγγεγραμμένου οφειλέτη ΤΑΠ στους βεβαιωμένους ταμειακά ΧΚ 325,289 και 97 /22

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: