Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά Διαταγής Πληρωμής (μετά από δεύτερη Επίδοση) («ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ»)

Αριθμός Απόφασης:

066

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

05/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: