Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 57/2017 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών)

Αριθμός Απόφασης:

068

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

11/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: