Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά των υπ΄ αριθμ. 25/2022 και 171/2021 Αποφάσεων Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, Ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών

Αριθμός Απόφασης:

24

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: