Έγκριση Πρωτοκόλλου - Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο - 2ο Λύκειο Αμπελοκήπων», με αριθμ. μελ. 93/13 και προϋπολογισμό 368.223,00€ (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Απόφασης:

25

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: