Αποστολή εισηγητικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και της Ε.Π.Ζ. προς το Δ.Σ. για διατήρηση ή απομάκρυνση και κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου

Αριθμός Απόφασης:

234

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

22/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: