«Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητα κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

228

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

22/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: