«Άρση από την κυκλοφορία εννέα (-9-) οχημάτων του Δήμου»

Αριθμός Απόφασης:

115

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: