Χάρτα του Δημότη.

Αριθμός Απόφασης:

65

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: