Χορήγηση άδεια χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «Αναψυχής και Ποσφ. Κατά κύριο λόγο οινοπν.ποτών ,ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ( ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ) » , επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 32-34 , στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: