Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 1

Αριθμός Απόφασης:

195

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: