Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ,ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ χωρίς παρασκευαστήριο » επί της οδού Χρ.Κανάκη 1, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας ,

Αριθμός Απόφασης:

193

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: