Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 91, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της ΣΔΡΑΒΗΚΛΗ ΕΛΕ

Αριθμός Απόφασης:

198

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: