Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 9-11 , στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας , ιδιοκτησίας

Αριθμός Απόφασης:

201

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: