Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » επί της οδού ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 39, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας , ιδιοκτησίας της ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, για ένα έτος.

Αριθμός Απόφασης:

199

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: