Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, επί της οδού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 43, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας, της ΜΠΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΣΠΥΡΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

069

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: