Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού Φιλιππουπόλεως 92, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας , ιδιοκτησίας του ΣΙΜΟΓ

Αριθμός Απόφασης:

192

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: