Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, επί της οδού Θ. Χατζίκου 42 στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας ,

Αριθμός Απόφασης:

004

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: