Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Internet).

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: