Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου του Ρεσίτη Σωτηρίου για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

45

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: