Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2012 εντός του Κ.Υ.Ε., «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού Θ.Χατζίκου 4 του Κοτσέρογλου Χαράλαμπου

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: