Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για τον δικαιούχο γενικό γραμματέα (σύμφωνα με την ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ 1388/7.10.05/Β)

Αριθμός Απόφασης:

145

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: