Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια χυτοσιδήρων φρεατίων, καλυμμάτων & σχαρών με αριθ. Μελ. 37/2012.

Αριθμός Απόφασης:

74

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: