Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το για το κατάστημα «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΡΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΩ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ)» επί της οδού 28η Οκτωβρίου 151, της ADZISHVILI LILI, για το χρονικό διάστημα έως 30-6-2014.

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: