Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το για το κατάστημα ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 78, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του Βασιλειάδη Βασίλειου του Δημητρίου, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-201

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: