Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το για το κατάστημα ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ, επί της οδού Γ.Χαλκίδη 1, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας της Κόπτη Ελένης του Παναγιώτη για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

32

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: