Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 138 & Ακριτών, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του Κωστόπουλου Ανδρέα του Βασιλείου

Αριθμός Απόφασης:

61

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

04/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: