Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), επί της οδού Φιλιππουπόλεως 53, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας της Aφαλωνιάτη Ζωής, για το χρονικό διάστημα από 1-5-2013 έως 31-12-2013.

Αριθμός Απόφασης:

188

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: