Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού 28η Οκτωβρίου 91, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, της ΣΔΡΑΒΗΚΛΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

216

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: