Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 74 ιδιοκτησίας Κυριακού Ιωάννη για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

48

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: